autosalon24.pl

Blog tematyczny o motoryzacji i samochodach

Poradniki

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym – co robić?

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym – co robić?

Dowód rejestracyjny to jeden z najważniejszych dokumentów pojazdu. Zawiera on informacje o jego właścicielu, dane techniczne, a także informacje o badaniach technicznych. W dowodzie rejestracyjnym znajdują się również wolne strony, na których diagnosta umieszcza pieczątki z kolejnych badań technicznych.

Co zrobić, gdy zabraknie miejsca na pieczątkę?

Od 4 grudnia 2020 roku nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątkę z badań technicznych. W takiej sytuacji diagnosta wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów termin kolejnego badania, a dodatkowo wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zaświadczenie to zastępuje pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym.

Czy warto wymienić dowód rejestracyjny?

Czy warto wymienić dowód rejestracyjny, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątkę? To zależy od indywidualnych preferencji. Z jednej strony, wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest konieczna, a zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym jest wystarczającym dokumentem podczas kontroli drogowej. Z drugiej strony, nowy dowód rejestracyjny może być estetyczniej wykonany i będzie miał więcej wolnych stron.

Jak wymienić dowód rejestracyjny?

Wymiana dowodu rejestracyjnego jest możliwa w każdym wydziale komunikacji. Do wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego należy dołączyć:

  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
  • dowód uiszczenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego (50 zł),
  • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

Podsumowanie

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym zabraknie miejsca na pieczątkę z badań technicznych, nie ma konieczności wymiany dokumentu. W takiej sytuacji diagnosta wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, które jest wystarczającym dokumentem podczas kontroli drogowej.

Udostępnij